Kiến Thức Xuất Nhập Khẩu

Tổng quan kiến thức xuất nhập khẩu hàng hóa được tập hợp và chia sẻ qua việc xử lí hàng trực tiếp giúp dễ tiếp thu và hiểu được vấn đề một cách nhanh nhất.

VGM Là Gì ? Sơ Lược Về VGM – Verified Gross Mass

VGM LÀ GI ? VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng, quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Nhằm bảo đảm về an toàn ...

Quy Trình Làm Một Lô Hàng Nhập Tại Kho CFS

Đối với một lô hàng hàng nhập tại kho CFS bao gồm nhiều quy trình khác nhau. Mỗi quy trình sẽ cần một loại giấy tờ riêng. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình làm một lô hàng tại kho CFS cho hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu. Quy Trình Làm ...

Phí DEM DET Và Phí Lưu Bãi Đối Với Hàng Xuất Nhập Khẩu

Thông thường khì nhận được một báo giá từ dịch vụ vận chuyển thì phí Local Charges trên một lô hàng, nhưng trong đó, đặc biệt có rất nhiều định nghĩa khác nhau về phí DEM DET là 7 - 14 hoặc khác  và storage (DEMURRAGE, DETENTION và ...

Danh Mục Hàng Hóa Phải Làm Thủ Tục Hải Quan Tại Cửa Khẩu Nhập

Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Danh mục này gồm 17 loại hàng hóa được xây dựng trên cơ sở danh mục hàng hóa xuất nhập ...

Phân Loại Và Chức Năng Của Vận Đơn Đường Hàng Không (Airway bill ­ AWB)

Như đã giới thiệu ở trước đó về các loại phí khi vận chuyển đường không và cách tính cước hàng hóa, trước khi vận chuyển hàng đi. Hôm nay mình sẽ nói thêm về chức năng và phân loại của vận đơn đường hàng không, giúp bạn nắm bắt được thông tin chính ...

0935548098