Kiến Thức Xuất Nhập Khẩu

Tổng quan kiến thức xuất nhập khẩu hàng hóa được tập hợp và chia sẻ qua việc xử lí hàng trực tiếp giúp dễ tiếp thu và hiểu được vấn đề một cách nhanh nhất.

VGM LÀ GI ? VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa ...

Đối với một lô hàng hàng nhập tại kho CFS bao gồm nhiều quy trình khác nhau. Mỗi quy trình sẽ cần một loại giấy tờ riêng. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ ...

Thông thường khì nhận được một báo giá từ dịch vụ vận chuyển thì phí Local Charges trên một lô hàng, nhưng trong đó, đặc biệt có rất nhiều định nghĩa khác ...

Ngày 12/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. ...

Như đã giới thiệu ở trước đó về các loại phí khi vận chuyển đường không và cách tính cước hàng hóa, trước khi vận chuyển hàng đi. Hôm nay mình sẽ nói thêm về ...

0919060101