thủ tục nhập khẩu than

Thời nay, với thời đại nền kinh tế thế giới hóa và không phụ thuộc giao dịch thì khu vực xuất khẩu hàng hóa, máy móc tại đất nước chúng ta đang càng ngày càng phát triển. Trong đó, than củi là một trong nhiều sản phẩm được xuất ra nước ngoài không ít sang các nước khác. Nhưng do những tính chất không đơn giản, phong phú về chủng loại nên việc xuất ra nước ngoài than củi cũng phải có cách kiểm soát nhất định. Vậy Thủ tục nhập khẩu than củi ở thời điểm hiện tại ra sao? Hãy cùng Top One Logistics tìm hiểu ngay nhé!

Điều kiện xuất ra nước ngoài than củi

Than củi là một loại than. Căn cứ vào đó, than gồm có toàn bộ các loại than hóa thạch và than có gốc tính hóa thạch dưới dạng nguyên khai hoặc đã qua chế biến ( theo khoản 1 điều 3 thông tư 14/2013 về việc giao thương than ). Ngày trước, điều kiện xuất ra nước ngoài than nói chung và than củi nói riêng được quy tắc tại điều 4 thông tư số 15/2013/TT-BTC về xuất ra nước ngoài than , căn cứ vào đó xuất ra nước ngoài than củi phải chấp thuận các cơ sở như :

 • Là tổ chức đáp ứng được điều kiện buôn bán than theo quy định của pháp luật tại thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 07 năm 2013 của cơ quan chức năng quy chế về điều kiện mua đi bán lại than.
 • Than đã qua chế biến và đạt chuẩn giá trị hoặc tương xứng quy chuẩn giá trị thủ tục tại phụ lục đi kèm theo thông tư 15/2013/TT-BTC
 • ó gốc tính phù hợp với luật pháp như quy tắc tại thông tư số 14/2013/TT-BTC;
 • Các thủ tục khác ( nếu có ) theo sự chỉ đạo của chính quyền về công việc xuất nhập khẩu từng thời kỳ.

Dẫu vậy, thời nay, điều kiện về xuất ra nước ngoài than tại thông tư 15/2013/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi thông tư 27/2016/TT-BTC sửa đổi, thêm vào, bãi bỏ nhiều tài liệu quy phạm pháp luật quy chế về điều kiện đầu tư kinh doanh trong vài ba ngành thuộc khuôn khổ kiểm soát nhà nước của cơ quan chức năng ; 

Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi, thêm thắt, bãi bỏ nhiều quy tắc về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm trù quản trị nhà nước của cơ quan chức năng. Như thế, theo quy định pháp luật hiện đang được thi hành thì việc xuất ra nước ngoài than không nhất thiết thuận theo các căn cứ trên nữa. Thêm vào đó, tại phụ lục ii ban bố kèm thông tư số 13/2020/TT-BTC có quy tắc về danh mục và quy chuẩn giá trị than xuất ra nước ngoài theo quy chuẩn đất nước TCVN 8910 : 2015 than thương phẩm – Đòi hỏi tiêu chuẩn. 

Căn cứ vào đó, than củi không nằm trong danh mục các loại than phải đạt chuẩn giá trị than xuất ra nước ngoài. Vậy là, theo quy định của pháp luật mới, thủ tục xuất ra nước ngoài than củi đã thuận lợi hơn cực kỳ nhiều. để xuất ra nước ngoài than củi, đối tượng, tổ chức có đòi hỏi chỉ cần hoàn thiện hồ sơ hải quan là có khả năng hoàn tất thủ tục xuất ra nước ngoài than củi. Vậy trình tự của thủ tục xuất ra nước ngoài than củi theo thủ tục hải quan thế nào đây ?

xuất ra nước ngoài than củi

xuất ra nước ngoài than củi

Thủ tục xuất ra nước ngoài than củi

Thủ tục xuất ra nước ngoài than củi được thực hành phê duyệt những bước sau :

Bước 1 : Trang bị dữ liệu hải quan

Đối tượng, tổ chức cần trang bị giấy tờ gồm các điều tra giấy tờ, hồ sơ sau :

 • Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu dữ liệu thủ tục tại mẫu số 02 phụ lục ii ban bố kèm thông tư 39/2018/TT-BTC. Tình huống thực hành trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan khai và nạp 02 bản gốc tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/XK phụ lục iv ban bố kèm thông tư 39/2018/TT-BTC
 • 01 bản chụp hóa đơn giao dịch hoặc hồ sơ có trị giá tương xứng trong tình huống khách mua phải chi trả dành cho ai bán.
 • 01 bản chụp hồ sơ chỉ ra tổ chức, cá nhân đáp ứng được điều kiện xuất ra nước ngoài than củi theo quy định pháp luật về bỏ ra lúc hoàn thiện hồ sơ xuất ra nước ngoài lô sản phẩm trước hết
 • Giao kèo phó thác hồ sơ chứng tỏ tổ chức, đối tượng đáp ứng được điều kiện xuất ra nước ngoài than củi về mặt pháp lý về bỏ ra mà người nhận phó thác dùng hồ sơ xác định của người giao phó thác;

Bước 2 :  Tổ chức làm khai các dữ liệu tại tờ khai hải quan và giấy phép khai hải quan

Tổ chức làm khai các dữ liệu tại tờ khai hải quan và giấy phép khai hải quan tại chi cục hải quan nơi công ty nằm hoặc nơi có đơn vị sản xuất hoặc chi cục hải quan nơi tập trung sản phẩm xuất ra nước ngoài hoặc chi cục hải quan nơi xuất nhập cảnh xuất hàng ;

Bước 3 : cơ quan hải quan sẽ tổ chức kiểm tra tờ khai hải quan theo các cơ sở luật định

Tình huống không đáp ứng các căn cứ thì cơ quan hải quan không chấp thuận đăng ký tờ khai hải quan và phản hồi nguyên nhân dành cho ai khai hải quan. Tình huống khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, viên chức hải quan có nghĩa vụ điều tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan và các hồ sơ thuộc giấy tờ hải quan.

Bước 4 : Cơ quan có thẩm quyền thực hành phân luồng tờ khai

Đối với tờ khai hải quan điện tử, lãnh đạo tổng cục hải quan lựa chọn phân luồng tờ khai và bố cáo trên chuỗi xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong nhiều cách thức sau đây :

 • Chấp thuận tin tức khai tờ khai hải quan ( luồng 1 ) ;
 • Điều tra các hồ sơ liên can thuộc giấy tờ hải quan do người khai hải quan nạp, trình ra hay những hồ sơ có ảnh hưởng trên cổng thông tin một cửa đất nước ( luồng 2 ) ;
 • Điều tra kiểm tra thực tiễn sản phẩm trên căn cứ điều tra các hồ sơ liên can thuộc dữ liệu hải quan do người khai hải quan nạp, trình ra hay những hồ sơ có liên can trên cổng thông tin một cửa đất nước ( luồng 3 ).

Bước 5 : Thông quan sản phẩm than củi

Cơ quan hải quan có nghĩa vụ điều tra cụ thể dữ liệu hải quan, điều tra thực tiễn sản phẩm, giải phóng hàng và quyết định thông quan hàng hóa nếu chấp thuận các căn cứ luật định. Như vậy thủ tục xuất ra nước ngoài than củi đã làm xong.

xuất ra nước ngoài than củi

xuất ra nước ngoài than củi

Chính sách hàng hóa

Căn cứ điều 4 thông tư 14/2013/tt-bct ngày 15/07/2013 của cơ quan chức năng bảo ban

điều kiện mua đi bán lại than thì :

Điều 4. Điều kiện buôn bán than

 1. Chỉ tổ chức mới có quyền buôn bán than.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh than cần phải hình thành và vận hành căn cứ quy định của luật tổ chức, có chứng chỉ đăng ký công ty trong đó có đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh than.
 3. Doanh nghiệp kinh doanh than tùy theo hoạt động kinh doanh buôn bán chi tiết phải cam kết các căn cứ sau :
 • Có bản quyền hoặc mướn điểm kinh doanh, công cụ vận chuyển, công cụ bốc rót, kho bãi , bến cảng, công cụ cân, đo khối lượng than để đáp ứng hoạt động kinh doanh buôn bán và chấp thuận toàn bộ các yêu sách về kỹ thuật ,
 • điều kiện ổn định, vệ sinh môi trường và phòng ngừa cháy nổ theo các quy định hiện đang áp dụng.
 • Công cụ vận chuyển cần có chuẩn bị che chắn chống gây bụi , vương vãi, cam kết các yêu sách về bảo vệ môi trường lúc tham gia giao thông.
 • Khu vực, chỗ đứng các cảng và bến xuất than , nhập than phải hợp với định hướng bến cảng của vùng đất, có kho chứa than , có vật dụng bốc rót lên công cụ vận chuyển tránh gây nguy hiểm, có phương án bảo vệ môi trường.
 • Kho trữ than , trạm, quầy buôn bán than phải có ngăn chứa độc đáo để chứa từng loại than không giống nhau ; chỗ đứng đặt phải hợp với định hướng phát triển của vùng đất, đảm bảo các đề nghị về môi trường , trình tự ổn định giao thông theo quy định hiện đang áp dụng. đối với than tự cháy cần có phương án, công cụ phòng cháy – dập lửa được cơ quan phòng cháy – dập lửa vùng đất
 • Điều tra và cấp giấy phép.
 • Cán bộ quản lý , nhân sự kỹ thuật và nhân sự không qua khâu trung gian bán buôn than , nhân sự không qua khâu trung gian thi hành giải pháp mua đi bán lại than cần có giấy chứng nhận làm nghề được cấp theo các quy định hiện đang áp dụng.
 1. Tổ chức chỉ có quyền buôn bán than có gốc tính phù hợp với luật pháp.

Ở thời điểm hiện tại, nhập khẩu hàng hóa than của các quy mô đầu tư điện cần có luận điểm của chính quyền theo lời tuyên bố 346/tb-vpcp ngày 26/08/2014

 • Thủ tục, dữ liệu nhập khẩu hàng hóa làm theo quy định hiện đang áp dụng tại điều 16 và 18 thông tư 38/2015/tt-btc ngày 25/03/2015 của bộ thu chi tiền.
 • Căn cứ điều 4 luật số 57/2010/qh12 ngày ngày 15 tháng mười một năm 2010 của quốc hội thủ tục về luật thuế bảo vệ môi trường : luật này quy chế về kẻ chịu thuế, kẻ không chịu thuế, người lao động, nền tảng tính thuế, khai thuế, tính thuế, đóng thuế và hoàn thuế phòng thủ đôi môi trường

Điều 4. Người không chịu thuế

Do đó, so với quy chế tại luật thuế bảo vệ môi trường thì sản phẩm than củi không thuộc kẻ phải chịu thuế bảo vệ môi trường lúc nhập khẩu hàng hóa.

Mã hs than củi

Công ty có khả năng xem thêm các tài liệu quy phạm pháp luật sau để làm nền tảng xác nhận mã hs hợp lý :

 • Thông tư số 14/2015/tt-btc ngày 30/01/2015 của bộ thu chi tiền bảo ban về nhận định sắp xếp sản phẩm.
 • Giải thích của chuỗi hài hòa miêu tả và mã hoá sản phẩm của tập thể làm việc với hải quan toàn cầu.
 • Dựa vào biểu thuế xuất nhập nhập khẩu hàng hóa biệt đãi 2016 ban bố theo văn bản hướng dẫn 122/2016/nđ-cp ngày 01/09/2016 của bộ thu chi tiền chính thức hiệu lực tính từ ngày 01/09/2016. Căn cứ vào đó, mặt hàng ngoại nhập là than củi nhiều khả năng xem thêm mã hs nhóm 4402.

Chú ý nền tảng để áp mã hiệu thuế là dựa vào sản phẩm thực tiễn nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp tại quãng thời gian nhập khẩu hàng hóa, trên căn cứ công ty phân phối catalogue, hồ sơ kỹ thuật ( nếu có ) hoặc và đi thẩm định ở trung tâm mổ xẻ sắp xếp của hải quan.

Kết luận

Như vậy chúng tôi đã chia sẻ cho bạn những điều cần biết về thủ tục nhập khẩu than củi. Hi vọng những thông tin này mang lại sự hữu ích cho bạn.

Một số dịch vụ liên quan 

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất 

Thủ tục nhập khẩu phụ tùng xe máy

Thủ tục nhập khẩu nồi hơi

Thủ tục nhập khẩu xúc xích

Thủ tục nhập khẩu xi măng

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô

Thủ tục nhập khẩu xe đạp điện

Thủ tục nhập khẩu xe đạp

Thủ tục nhập khẩu usb

Thủ tục nhập khẩu tủ điện

Thủ tục nhập khẩu tời điện

Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản

Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Thủ tục nhập khẩu thủy sản đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu thịt bò

Thủ tục nhập khẩu thiết bị định vị gps

Thủ tục nhập khẩu thép cuộn cán nguội

Thủ tục nhập khẩu thanh nhôm định hình

Thủ tục nhập khẩu than củi

Thủ tục nhập khẩu thảm trải sàn

nguyenminhtruong
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

VẬN TẢI TOP ONE LOGISTICS

logo vanchuyenhanggiatot
 • Địa chỉ: 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Thời gian hoạt động: 8h00 đến 17h00 – Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Email: truong@atl.vn
 • Hotline: 0939.54.54.55 –  Mr Trưởng

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • FAQ
 • Chính sách bảo mật

DỊCH VỤ NỔI BẬT

 • Hải Quan trọn gói
 • Đường biển quốc tế
 • Đường bay quốc tế
 • Vận chuyển nội địa

TƯ VẤN DỊCH VỤ

THÔNG TIN CHỦ THỂ DOANH NGHIỆP

thông tin chủ thể doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Pha Trần

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0313384770 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Văn phòng chính: 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
VANCHUYENHANGGIATOT
Logo