Kiến Thức Hải Quan

Chia sẻ về các kiến thức hải quan và thủ tục thông quan hàng hóa đối với các loại hàng hóa khác nhau. Cập nhật các văn bản cùng các thông tư mới nhất cho khách hàng giúp qua trình vận chuyển hàng hóa không gặp khó khăn.

Với việc đất nước càng phát triển, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng tăng qua những năm gàn đây. Nhưng để thuận lợi trong trong việc nhập khẩu một mặt ...

Thực phẩm được nhập khẩu vào Việt Nam qua nhiều cách khác nhau, có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau nên dù là cùng một loại thực phẩm nhưng chất lượng ...

Khi vận chuyển hàng hóa không phải lúc nào cũng luôn một mạch từ nơi gửi đến nơi nhận, trong khi hàng cần làm thủ tục hoặc chuyển giao đến vị trí thì cần lưu ...

Xin giấy phép nhập khẩu là một trong những việc phải làm, nếu mặt hàng bạn muốn nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép. Việc tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ có thể ...

0919060101