Blog

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực khá rộng nên khó có thể gói gọn trong nội dung một bài viết. Để đơn giản, chúng tôi sẽ chỉ nói tóm tắt về cách thức làm thủ tục ...

1.1.  Tổng quan về sự ra đời của Incoterms và vai trò của Incoterms đối với hoạt động thương mại quốc tế: 1.1.1 Sự ra đời của Incoterms: Incoterms viết tắt ...

Nhiều người hay hỏi forwarder là gì ?. Khi mà lĩnh vực này ngày một trở nên nóng hơn qua từng ngày. Với những người không liên quan đến lĩnh vực này, và khả ...

Phần lớn các doanh nghiệp việt nam đều nhâp - xuất hàng theo điều kiện fob hoặc cif. Vậy hãy cũng tìm hiểu tại sao lại khuyến khích doanh nghiệp nhập fob bán ...

Chúng ta vẫn thường xuyên nghe đến dịch vụ logistics, là khâu không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế việt nam. Nhưng bạn đã từng hỏi phân loại dịch vụ ...

0919060101